آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی دکتر نجفی فرواکی شد

پس از انعقاد قرارداد آقای دکتر نجفی موسس آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر نجفی به جمع فرواکی ها اضافه شد و بزودی با افتتاح رسمی فعالیت فرواک همشهریان عزیز می توانند به صورت آنلاین از این آزمایشگاه نوبت رزرو نمایند .

آزمایشگاه   آزمایشگاه تشخیص طبی   آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی   پاتولوژی   کلینیک در تبریز   پزشک در تبریز   ۸ ماه قبل